ภาพ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม เดินทางไปกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่เหรียญชัย มหาปัญโญ และอบรมธรรมะ ณ วัดผาสุการาม จ.อุดรธานี


โดย pajjek . ปรับปรุง: 2 ปี ที่ผ่านมา


อัลบั้มภาพอื่นๆ:

พ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรยายธรรมเกี่ยวกับอายตนะภายในและอายตนะภายนอก ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติแด่นักปฏิบัติธรรม
คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาและญาติธรรมบางส่วนที่ร่วมเดินทาง
ศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาร่วมทำความสะอาดรอยพระพุทธบาท ณ วัดถ้ำสุมณฑา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ขณะบรรยายธรรมเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาท พร้อมการขัดเกลาจิตใจระหว่างทำความสะอาดรอยพระพุทธบาท
บรรยากาศด้านบนยอดเขาวัดถ้ำสุมณฑา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ขณะบรรยายธรรมบนยอดเขาวัดถ้ำสุมณฑา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม ขณะรับฟังโอวาทธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่เหรียญชัย มหาปัญโญ ณ วัดถ้ำสุมณฑา อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
รายละเอียด:
ความคิดเห็น